DİGER İÇERİKLERİMİZ

Cari

Carilerinizle aranızdaki tüm hareketlerin, kontrol ve takibinin yapıldığı servistir.

Stok

Tüm stok hareketlerinizin, kontrol ve takibinin yapıldığı servistir.

Kasa

Kasalarınıza ait her türlü giriş/çıkış işlemlerinizi, daha detaylı takip etmeyi ve raporlamayı sağlar.

Muhasebe

Tüm kayıtlarınız anında muhasebeleşir. Böylece zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Finans Yönetimi

Kasa Hareketleri, Banka Hareketleri ve Çek-Senet Hareketlerinizin kontrol ve takibinin yapıldığı modüldür.

Personel Yönetimi

Personel Özlük, Maaş, Puantaj ve Giriş-Çıkış İşlemlerinizi Takip Edin

Görev Yönetimi

Kullanıcı ve Kullanıcı Gruplarına Görevler Tanımlayın ve Kolayca Takip Edin...

Süreç Yönetimi

Belirlediğiniz kayıtların , sizin onayınızdan geçmesini sağlayabilirsiniz