Satış-Pazarlama Modül Ekranı

Satış-Pazarlama ile ilgili tüm işlemler karşınızda.

Satış ve Pazarlama'ya ait işlemlere ve satış hareket listesine kolayca erişin.

Ayrıca Satış-Pazarlama Hareket Toplamları grafiği sayesinde geçmiş hareketlerinizi kolayca analiz edin.


Teklif ve Sipariş

Teklif ve siparişlerinizi kayıt altına alabilirsiniz

  • Verilen Teklif
  • Alınan Sipariş

Oluşturulan teklifi tek tuşla siparişe dönüştürebilir kalemleri tek tek eklemek zorunda kalmazsınız.

Aaro Teklif Sipariş

İrsaliye

Alış, Satış veya İade İrsaliyelerinizi kayıt altına alabilirsiniz

  • Satış İrsaliyesi
  • Satıştan İade İrsaliyesi

Oluşturulan irsaliyeye tek tuşla siparişten kalem ekleyebilir , kalemleri tek tek eklemek zorunda kalmazsınız.


Fatura

Alış, Satış veya İade Faturalarınızı kayıt altına alabilirsiniz

  • Satış Faturası
  • Satıştan İade Faturası

Oluşturulan faturaya tek tuşla irsaliyeden kalem ekleyebilir , kalemleri tek tek eklemek zorunda kalmazsınız.

Fatura

Depolar Arası Transfer

Depolarınız arası transfer işlemlerinizi kayıt altına alabilirsiniz.

  • Depolar Arası Transfer
  • Depolar Arası Transfer - Doğrudan Sevk

Fiyat Listeleri

Fiyat listesi işlemleriniz için pratik çözümler

Satış fiyatı, Mal Maliyeti, Nakliye Maliyeti, Diğer Maliyet ve Toplam Maliyet olmak üzere detaylı bir şekilde kayıt tutabilirsiniz.

Fiyat Listelerine fiyat girişini kolaylaştıran ızgara arayüzü sayesinde hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz..

Fiyat listesi kopyalama özelliği sayesinde, yüzlerce satırı tek tek eklemek zorunda kalmazsınız.

Tüm fiyat listesine belirli miktarda fiyat ekleyebilir veya bir katsayıyla çarpabilirsiniz. Örneğin bir fiyat listesindeki mal maliyetlerinin tamamını %10 artırabilir, satış fiyatına önce 5 TL ekleyip sonra %12 ilave edebilirisiniz. Toplu fiyat artışı veya düşüşü yapabilirsiniz.

Fiyat listelerini belirli cari veya cari gruplarına atayabilir, fatura ,irsaliye vb kayıtlar esnasında fiyatların otomatik olarak tanımlanan listeden gelmesi sağlanır..

Fiyat listelerini TL'ye ek olarak , farklı döviz tiplerinde de oluşlturabilirsiniz.

fiyat listesi

Sözleşme (Bağlantı)

Carilerle yapılan sözleşmeleri detaylı olarak takip edebilirsiniz.

Sözleşme , carilerinizle belirli bir tarih aralığında ,belirli stoklarda ve belirlenen tutar boyunca fyatların sabitlenmesi anlamına gelir.

Sözleşme yapılan cari ve tutarını, sözleşmeye tâbi fiyat listelerini ve stoklarını görebilirsiniz.

Ayrıca sözleşme ekranından , o sözleşmeye ait tüm hareket ve nakit akışını takip edebilirsiniz.


Parçalı Sevk

Siparişlerinizi parça parça gönderebilirsiniz.

Almış olduğunuz siparişi farklı zamanlarda parça parça sevk ederek irsaliyelendirebilir/faturalaştırabilirsiniz.

Siparişteki sevk edilmemiş olan stok kalemlerini toplu bir şekilde otomatik olarak irsaliyelendirebilir/faturalaştırabilirsiniz.

Parçalı Sevk