Satıcı firma tarafından , alıcı firmaya hitaben düzenlenen , mal veya hizmetin satışının gerçekleştiriğini gösteren resmî vesikaya fatura denir.

Satış Faturası Nedir?

Satış faturası, satıcı tarafından sunulan mal veya hizmetin, alıcıya satıldığını gösteren belgedir.

İrsaliye Nedir?

Satışı gerçekleşen malın, satın alan tarafa ait adrese taşınmasında ya da aynı işletmeye ait işyerleri arasında taşınmasında düzenlenen belgeye sevk irsaliyesi denir.

İrsaliyeli Fatura Nedir?

Fatura ve Sevk İrsaliyesini ayrı ayrı belgeler olarak tanzim etmek yerine, ikisinin de tek belgede birleştirerek düzenlenen belgeye İrsaliyeli Fatura denir.

Satış faturası düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

– Faturanın görünür bir yerinde “Fatura” ibaresi yer almalıdır.
– Faturanın tanzim(düzenleme) tarihi, seri ve sıra numarası bulunmalıdır.
– Maliye bakanlığı logosu ve noter tasdik mührü,
– Alıcıya ait temel ticari bilgiler (Unvan, Vergi No, Vergi Dairesi vs,
– Satılan mal veya hizmete ait vergi oran, fiyat ve miktar bilgileri,
– Kaşe ve İmza
– İrsaliyesi varsa, İrsaliye numaraları
yer almalıdır.

İrsaliye kestikten sonra kaç gün içinde fatura kesilmelidir?

Oluşturulan irsaliyeler, 7 gün içerisinde faturalaştırlmalıdır. Eğer 7 günlük süre, içinde bulunulan ayın son gününü aşıyorsa, en geç, içinde bulunulan ayın son günü faturalaştırılmalıdır. Örneğin 29 Ocak’ta oluşturulan bir irsaliye mutlaka 31 Ocak tarihine kadar faturalaştırılmalıdır. Diğer aya sarkmamalıdır.

İrsaliye nasıl faturalaştırılır?

Faturaya ait irsaliyelerin belge numaraları ve düzenleme tarihleri belirtilerek, fatura ve irsaliyeleri arasındaki ilişki sağlanmış olur. Bunun yönetimi için mevcut muhasebe programları süreci hızlandırabilir. Aaro Muhasebe programı‘nda tek tuşla bir veya daha fazla irsaliye faturalaştırılabilmektedir.

Birden fazla irsaliye, tek faturada birleştirilebilir mi?

Evet. Aynı müşteriye, daha önce oluşturulmuş bir veya daha fazla irsaliye, tek faturada toplanmak suretiyle faturalaştırılabilir.

Birden fazla irsaliyeyi faturalaştırma süresi kaç gündür?

Aynı şekilde 7 gündür. Örneğin, birkaç irsaliyeyi, tek faturada birleştirmek istiyorsunuz. Bunu yaparken, en eski tarihli irsaliyeden itibaren 7 gün içerisinde faturalaştırma yapmalısınız. Bu 7 günlük süre aralığına dahil olan tüm uygun irsaliyeleri dahil edebilirsiniz.

İrsaliye faturalaştırırken, ilave fatura kalemi eklenebilir mi?

Hayır. İrsaliyeden oluşturulmuş faturalarda, irsaliyesi bulunmayan, satırlar eklenemez. Kısacası irsaliyeli stok kalemleri ile irsaliyesizler aynı faturada yer alamaz.

Açık Fatura Nedir? Açık Faturada İmza Nereye Atılır?

Satılan mal veya hizmet ücretinin, peşin olarak tahsil edilmediği(vadeli) satış yapıldığı durumlarda tanzim edilen faturayı tanımlar. Faturanın üst kısmına imza atılır.

Kapalı Fatura Nedir? Kapalı Faturada İmza Nereye Atılır?

Satılan mal veya hizmet ücretinin , peşin olarak tahsil edildiği satış yapıldığı durumlarda tanzim edilen faturayı tanımlar. Faturanın alt kısmına imza atılır.

Satış faturası açık fatura mı kapalı fatura mı kesilir?

Satış faturasının açık fatura veya kapalı fatura olarak kesilmesi tamamen müşteri ile satıcı arasındaki ticari teamüllere bağlıdır.

İade faturasını satıcı mı keser alıcı mı?

İade faturası müşteri tarafından , satıcıya yönelik olarak oluşturulur.

Elle satış faturası nasıl kesilir?

ve yazıcı yardımıyla kesilen iade faturasından bir farkı bulunmamaktadır.

E-fatura’da satış faturası nasıl düzenlenir?

E-fatura’da satış faturası düzenleyebilmek için TEMEL veya TİCARİ Fatura senaryosu seçilmeli ve fatura tipi olarak SATIŞseçilmelidir. (Fatura’da iade, istisna ihracat vb durumlar yok ise)

E-arşiv’de satış faturası nasıl düzenlenir?

E-arşiv’de satış faturası düzenleyebilmek için SATIŞ tipi seçilmelidir.

E-fatura’da tevkifatlı satış faturası hangi tipte kesilir?

TEMEL veya TİCARİ fatura senaryolarından herhangi biri seçilmeli ve TEVKİFAT tipi seçilmelidir.

E-fatura’da istisna içeren satış faturası nasıl kesilir?

TEMEL veya TİCARİ fatura senaryolarından herhangi biri seçilmeli ve İSTİSNA tipi seçilmelidir.

Yazar kasa fiş tutar limiti 2019 yılında ne kadardır?

2019 yılına ait yazar kasa üst sınır 1200₺’dir. 1200₺’nin üzerindeki satışlarda yazar kasa fişi kesilemez, satış faturası düzenlenmelidir.

Proforma Fatura Nedir?

Proforma fatura, satılacak malın cinsi, fiyatı, satış şartları hakkında müşteriye bilgi vermek amacıyla tanzim edilen teklif faturasıdır.
Genelde ihracat işlemlerinde kullanılan bir fatura türüdür.
Mali yükümlülüğü yoktur.
Maliye tarafından onaylı belge basım usûllerine tabi değildir.
Proforma fatura ile sevkiyat veya tahsilat yapılamaz. Proforma fatura’nın üzerinde “Proforma Fatura” ibaresi yer almalıdır.
Özetle, Proforma Fatura, ihracat yapan firmanın, müşterisine(ithalatçıya) sunduğu fiyat teklifi olarak tanımlanabilir.

Aaro Muhasebe ve Üretim Programı

Satış Faturası
Satış Faturası Ekranı (Örnek 2019)

Aaro ile tüm fatura türlerinde fatura oluşturabilir, yazdırabilir ve muhasebe kayıtlarını takip edebilirsiniz. E-fatura veya e-arşiv belgelerini oluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi için https://www.aaro.com.tr/fatura-programi-fatura-kes-yazdir adresini ziyaret edebilirsiniz.

Open chat