İş emri, proje tabanlı, imalat, inşaat ve imalat işletmeleri tarafından yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. İş Emri kısaca fabrika personeline yönelik olarak verilen görevdir. Müşteri siparişi ile üretim faaliyetlerine yönelik iş emrileri oluşturulurken, bazen bakım, onarım vb sebeplerle de iş emri verilebilir.


İş Emri Neler İçerir?

Üretilecek ürün miktarı
Kullanılacak hammadde miktarı
Operasyonu gerçekleştirecek olan makina ve personel bilgisi ve adedi
(Yaklaşık) Gerekli hammadde miktarı ve çalışma süresi