Üretim Terimleri Sözlüğü

Üretim süreçlerinde sıkça karşınıza çıkan terimlerin listesini hazırladık.

Üretim Nedir?

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme olayına üretim denir.

Üretim Planlama Nedir?

Üretilecek ürünlerin ne zaman ve ne kadar üretileceğinin çizelgelenmesidir.

Ürün Ağacı Nedir?

Ürün Ağacı, bir ürünün üretimi için gerekli olan tüm bileşenleri ve alt bileşenleri gösteren belgedir.

ERP Nedir?

ERP sözcüğü, İngilizce bir kısaltmadır. ERP’nin açılımı “Enterprise Resources Planning” şeklindedir. Türkçe anlamı, Kurumsal Kaynak Planlama’dır.

ERP, işletmenin tüm bilgi ve süreçlerini tek bir sistemde yönetmeyi sağlayan yazılımdır. İşletmenin , mevcut kaynaklarını(personel,makina,süre vb) en verimli şekilde nasıl kullanacaklarını belirlemelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.

 

Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP) Nedir?

MRP sözcüğü, İngilizce bir kısaltmadır. MRP’nin açılımı “Material Requirement Planning” şeklindedir. Türkçe anlamı , Malzeme İhtiyaç Planlama(MİP)’dır.

MRP,  ana üretim planı ve mevcut kapasiteyi de dikkate alarak optimum düzeyde malzeme ihtiyaç planı ve üretim planı elde edebilmeyi sağlayan yöntemdir.

 

Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP-II) Nedir?

MRP-II’nin açılımı “Manufacturing Resource Planing” şeklindedir. Türkçe anlamı , Üretim Kaynakları Planlaması’dır. MRP(malzeme İhtiyaç Planlaması) ile isim benzerliği olsa da farklı anlamları taşırlar.

MRP-II , üretim faaliyetinin verimliliğini artırmak maksadıyla,

  • İhtiyaç duyulan zamanda,
  • İhtiyaç olunan yerde,
  • İhtiyaç duyulan miktarda

malzemenin bulundurulması için geliştirilmiş planlama yöntemidir.

 

Open chat